O NÁS

 

   Kromě hlavního pracovního poměru od roku 2002 na základě vydaného živnostenského oprávnění provozuji vedlejší pracovní činnost v oblasti poskytování služeb v informačních technologiích. Díky více jak dvaceti letému působení v tomto oboru si dovoluji tvrdit, že dokáži nabídnou komplexní služby v odpovídající kvalitě. Soustředím se především na malé společnosti a živnostníky, kteří si nemohou dovolit např. vlastního IT správceÚzce spolupracuji s dalšími IT partnery se kterými jsem schopen právě komplexnost služeb zajistit i pro rozsáhlejší projekty.

Během profesního života jsem realizoval a nebo se podílel na těchto činnostech:

- správa Firewallu clusteru
- zajišťování bezpečného připojení a provozu do lokální podnikové sítě, Internetu a WAN
- zajišťování pravidelného testování provozu IT služeb pro případ havárie
- správa Unix/Linux, Windows a e-mailových serverů
- provoz bezdrátových sítí Wi-Fi
- podpora telekomunikačních služeb
- zabezpečení kamerových systému
- aktivní účast na koncepci a rozvoji IT infrastruktury v nadnárodní společnosti
- v pohotovostním režimu jsem zajišťoval provoz IT služeb datového centra, které fungovalo nepřetržitě
- v pracovní dny jsem zajišťoval podporu uživatelů

- podílel jsem se na úspěšné realizaci několika zahraničních vnitro-korporátních IT projektů v Číně a Velké Británii (zavedení e-mailových systému a pravidelné testování obnovy informačních systému)

- na korporátní úrovni jsem úzce spolupracoval s IT vedením na budování IT strategie a fungování IT oddělení, tak aby byl jeho provoz co nejefektivnější.

- kromě technických dovedností aktivně využívám metodické dovednosti založené na ITILu (Information Technology Infrastructure Library), projektovém managementu PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) a Soft-Skills (měkké dovednosti jako je osobní efektivita, time management, budování týmu) ve kterých se nadále zdokonaluji, protože mi pomáhají dosáhnout jak cílů mých zákazníku, tak i mých osobních 

- absolvoval jsem mnoho odborných seminářů, kurzů a školení ke kterým jsem získal potřebné certifikace

Zakládám si na vzájemné důvěře, osobním a otevřeném přístupu.

Vsázím na "selský" rozum a racionální úvahu.

Mojí prioritou je poskytovat služby:

  • v dohodnutém rozsahu
  • naplánovaném čase
  • schváleném rozpočtu
  • v požadované kvalitě

Pokud jsem vás svým profilem oslovil a máte pocit, že vám můžu být v něčem nápomocen, tak mne neváhejte kontaktovat.