Aktuality

  • Kategorie: Aktuality
  • Zveřejněno: 27. 12. 2018 17:35
  • Napsal Martin Maršík
SOFT SKILLS - MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 

  Během své praxe a vlastně pořád se setkávám s potřebou řešení projektů, úkolů a často potřebuji tyto věci podchytit správným způsobem. Pro tyto účely jsem se naučil používat měkké dovednosti tzv. soft-skills. Tak jak jsem stále hlouběji pronikal to těchto záležitostí, tak jsem nacházel vlastně jednotlivé návanosti. A tak jsem se s kamrádem tyto návaznosti pokusil dát do nějaké grafické podoby. 

Číst dál: Soft-skills
  • Kategorie: Aktuality
  • Zveřejněno: 2. 5. 2017 7:43
  • Napsal Martin Maršík
STRUKTUROVANÁ ICT DOKUMENTACE - CMDB

 

  Pro udržení přehledu nad ICT infrastrukturou je podle mého názoru nezbytná kvalitní dokumentace. Proti tomu však stojí, že právě na pořádnou dokumentaci již v projektu nezbývá čas, protože pokud vše začne fungovat, tak se začne pracovat na projektu novém. Toto nás, ale vždy doběhne a býval to i můj případ. Výsledkem pak je, že pokud není daná infrastruktura dobře zdokumentovaná hned na začátku, tak s postupem času pak mnohem obtížněji dohledáváte případné souvislosti nad tímto systémem. Jak z toho ven?

Číst dál: Strukturovaná ICT dokumentace - CMDB
  • Kategorie: Aktuality
  • Zveřejněno: 18. 4. 2017 10:56
  • Napsal Martin Maršík
PŘÍPADOVÁ STUDIE - Jak jsme stavěli serverovnu

 

  Tímto článkem bych se chtěl s vámi čtenáři podělit o zkušenosti, jak jsme budovali serverovnu. Budu zde popisovat pouze základní postupy, protože kdybych měl popsat detailní informace, tak na to by jeden článek určitě nestačil. Všechny informace, které zde budu zveřejňovat nejsou oficiálním návodem a pokud je, jakkoliv využijete, tak nijak neručím za případné negativní dopady a zbavuji se jakékoliv zodpovědnosti.

  Pro nové sídlo jedné nejmenované společnosti jsme měli za úkol vybudovat serverovnu pro provoz IT služeb, které ve společnosti používali. Velkou výhodou byla skutečnost, že nové sídlo vznikalo na zelené louce a vše bylo jenom otázkou optimálního návrhu a jeho schválení investorem.

Strategie jak celou IT infrastrukturu vybudovat byla následující:

Číst dál: Případová studie - serverovna