SOFT SKILLS - MĚKKÉ DOVEDNOSTI

 

  Během své praxe a vlastně pořád se setkávám s potřebou řešení projektů, úkolů a často potřebuji tyto věci podchytit správným způsobem. Pro tyto účely jsem se naučil používat měkké dovednosti tzv. soft-skills. Tak jak jsem stále hlouběji pronikal to těchto záležitostí, tak jsem nacházel vlastně jednotlivé návanosti. A tak jsem se s kamrádem tyto návaznosti pokusil dát do nějaké grafické podoby. 

 

  Tady je výsledek našeho snažení a musím říct, že pro mě to je pomúcka bez které se už snad ani neobejdu. Tak třeba to pomůže i někomu dalšímu.

 

manager