PŘÍPADOVÁ STUDIE - Jak jsme stavěli serverovnu

 

  Tímto článkem bych se chtěl s vámi čtenáři podělit o zkušenosti, jak jsme budovali serverovnu. Budu zde popisovat pouze základní postupy, protože kdybych měl popsat detailní informace, tak na to by jeden článek určitě nestačil. Všechny informace, které zde budu zveřejňovat nejsou oficiálním návodem a pokud je, jakkoliv využijete, tak nijak neručím za případné negativní dopady a zbavuji se jakékoliv zodpovědnosti.

  Pro nové sídlo jedné nejmenované společnosti jsme měli za úkol vybudovat serverovnu pro provoz IT služeb, které ve společnosti používali. Velkou výhodou byla skutečnost, že nové sídlo vznikalo na zelené louce a vše bylo jenom otázkou optimálního návrhu a jeho schválení investorem.

Strategie jak celou IT infrastrukturu vybudovat byla následující:

 

 • Návrh této infrastruktury vycházel z Best Practites (nejlepších zkušeností) a aktuálních trendů v oblasti IT technologií
 • Dvě vzdálené serverové místnosti se samostatným přívodem internetu
 • Dva geograficky oddělené přívody internetu do budovy společnosti
 • Každá serverová místnost má svůj vlastní přívod el. energie a chlazení
 • Propojení serverových místností dvěmi nezávislými trasami
 • V případě výpadku jedné serverové místnosti ji zastoupí ta druhá
 • Pro případ rozsáhlejší havárie a nedostupnosti celé lokality může být dostupnost IT služeb nouzově zajištěna v Cloudovém či hostingovém centru

Proč jsme zvolili toto řešení?

 • IT technologie jako pevný stavební kámen pro poskytování IT služeb (výrobní systém, internet, aplikace administrativního a provozního charakteru)
 • Bezpečné a spolehlivé prostředí
 • Zajištění provozu s optimálními náklady na operativu
 • Směřovat síly IT pracovníků do vývoje nových systémů a procesů, optimalizace a vylepšování směrem k uživatelům a obchodním partnerům

 

Z čeho se vlastní IT infrastruktura skládala:

Internetová konektivita

 • Optické přívody
 • Každý přívod od jiného ISP
 • Každý přívod optiky přichází do budovy z jiné strany
 • Shodná rychlost obou konektivit

Napájení, chlazení a hašení

 • Elektrický přívod do serverových místností je zajištěn z rozdílných fází
 • Elektrický přívod je přiveden do záložního zdroje UPS
 • V případě výpadku napájení dojde k automatickému startu instalovaného diesel-agregátu
 • V případě selhání záložního napájení pomocí diesel-agregátu dojde včas k řízenému bezpečnému vypnutí zařízení
 • Monitoring záložních zdrojů UPS a diesel-agregátu
 • V každé serverové místnosti jsou dvě samostatné nezávislé klimatizační jednotky
 • Jedna z klimatizací je součástí datového rozvaděče
 • Druhá klimatizační jednotka je typu SPLIT, která chladí do místnosti
 • Zajištění centrálního monitoringu a dohledu chladících systémů
 • Hašení IT technologie řešena pomocí plynového lokálního zaplavovacího systému

Síťové propojení serverových místností

 • Každá serverová místnost je vybavena dvěma CORE síťovými prvky o rychlosti až 10Gbps, které slouží pro propojení serveroven, zapojení serverů a uplink pro EDGE síťové prvky
 • Tyto switche pak slouží pro připojení koncových stanic a zařízení
 • Síťové prvky mezi serverovými místnostmi jsou propojeny optickým spojem vedeným každý jinou trasou

Serverová infrastruktura

 • V každé serverové místnosti je jeden server kapacitně dimenzovaný pro provoz všech IT služeb
 • Na serverech běží virtualizační vrstva s clusterovým diskovým uložištěm
 • Jednotlivé IT služby pak běží na virtuálních serverech
 • Virtuální servery jsou logicky od sebe odděleny pro zvýšení bezpečnosti jednotlivých systémů
 • V případě havárie primárního serveru dojde k automatickému nebo manuálnímu překlopení IT služeb na druhý záložní server
 • Každý ze serverů je zapojen dvojí cestou přes síťové připojení zapojené do samostatných síťových prvků

Zálohování

 • Klíčová firemní data jsou uložena na serveru
 • Firemní data a systémy jsou zálohovány mezi servery automatickým či manuálním režimem
 • Zálohování zajišťuje oddělený zálohovací server jak na disky, tak na magnetickou pásku

Řešení havarijních stavů

 • Dvou úrovňové zabezpečení systému proti havárii
 • 1. stupeň – selhání až do stavu nedostupnosti celé primární serverové místnosti (napájení, chlazení, požár)

-automatické nebo manuální překlopení provozu do záložní serverové místnosti

 • 2. stupeň – selhání až do stavu nedostupnosti celé lokality společnosti (napájení, rozsáhlý požár, záplavy, poškození bleskem)

-vzdálené připojení do Cloudového či hostingového centra

 • Pravidelné roční testování obnovy IT systémů