MĚKKÉ DOVEDNOSTI (SOFT-SKILLS)

 

  Během své praxe jsem se dostal do situace, kdy jsem si nevystačil s klasickou IŤařinou a musel jsem si poradit se situací, která vyžadovala začít věci prioritizovat, umět se zodpovědně rozhodovat, umět optimalizovat svůj čas a být tak partnerem pro samotný business. Abych toho byl schopen, musel jsem se naučit používat tzv. měkké dovednosti (Soft-skills) za ložené na osvědčených principech. A během tohoto používání jsem zjistil, že mezi těmito technikami existuje určitá vazba, která v určitých situací pomáhá říct na co je potřeba se v dané situaci zaměřit.

  Níže si dovoluji ukázat takovou zjednodušenou mapu měkkých technik a vazeb, která mi pomáhá správně reagovat na vzniklou situaci.

Mapa měkkých technik a jejich návazností:

manager