ŘÍZENÍ SLUŽEB INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ - ITSM

 

  Ve své praxi jsem poměrně dlouhou dobu působil v IT oddělení velké nadnárodní společnosti, kde pro chod a řízení tohoto oddělení bylo nutné provoz IT služeb řídit systematicky. Z tohoto důvodu bylo nutné v tomto oddělení zavést tzv. ITSM. Jde vlastně o to, že je potřeba navzájem skloubit lidi a to nejen IT, ale vlastně všechny lidi, které jakoliv příjdou do styku s IT službami. Dále nástroje, které se používají pro chod IT oddělení a vlastní dodávku IT služeb. Tak firemní procesy.  

  Se zavedením ITSM, tak úzce souvisí metodiky ITIL, která na základě best practice pomáhá udržet kvalitu IT služeb na úrovni, která je s byznysem vyjednána.

ITSM:

  • Lidé
  • Nástroje
  • Procesy

ITIL®:

  • Service Strategy
  • Service Design
  • Service Transition
  • Service Operation
  • Continual Service Improvement