PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

 

  Činnost jakou je poskytování služeb v oblasti informačních technologií není nic jiného než dodávka dodávka produktu ve formě služby. Každý produkt je definován svým rozsahem, který se musí dohodnout a jeho zadání by mělo být maximálně specifický. Dle takto specifikovaného rozsahu je pak lépe možné stanovit čas, který bude pro vytvoření produktu potřeba. No a pak už celkem snadné specifikovat cenu za kterou může být daná služba poskytnuta. Výsledkem těchto hodnot je pak možné nastavit očekávání zákazníka s jakou kvalitou bude daný produkt dodán. Pokud se vám zdá tato definice taková moc vědecká, tak v tom není potřeba žádnou vědu hledat. Stačí si uvědomit, že mezi těmito ukazateli je určitá rovnováha a při jekékoliv změně jedné z nich se zákonitě musí změnit ty ostatní. Pokud člověk tento princip pochopí a naučí se tak uvažovat, tak se mu podle mého názoru zjednoduší život. Tato myšlenka vychází projektové metodiky PRINCE2®, kterou pro svoji činnost aktivně používám a snažím se ji dále šířit ve prospěch vzájemných vztahů se svými spolupracovníky a zákazníky.  

  Tady si dovoluji sepsat nějaké základní informace o projektovém managementu. V případě zájmu dokáži v této věci nabídnout 1/2 denní zakladní proškolení na kterém vás seznámím s touto projektovou metodikou.

Projektový management je plánování, delegování, monitorování a řízení všech aspektů a motivování všech zainteresovaných stran s cílem dosáhnout projektových cílů.

Hlavní důvody neúspěchů projektů:

 • Špatná komunikace na projektu
 • Nejasné zadání rozsahu projektu
 • Nejasné role, zodpovědnosti a pravomoci na projektu
 • Špatný plán
 • Neřízené změny zadaní během projektu
 • Neznalost nebo nedodržování projektových dovedností

Přínosy používání projektové metodiy PRINCE2®:

 • Zahrnuje osvědčené postupy z praxe
 • Může být aplikována na jakýkoliv typ projektu
 • Poskytuje společné názvosloví
 • Jednoznačně určuje odpovědnosti a pravomoci
 • Je zaměřen na produkt (Proč? Kdo? Co? Kdy a jak? Pro koho?) jaký projekt přinese
 • Plánuje s ohledem na potřeby různých úrovní managementu
 • Založený na řízení podle výjimek
 • Účastnící se zaměřují na životaschopnost projektu
 • Zavedení PRINCE2® podporuje učení a neustálé zlepšování
 • Podporuje konzistentnost projektové práce a schopnost opětovně využívat aktiva projektu
 • PRINCE2® je cenný diagnostický nástroj, který usnadňuje řešení problémů, provádění auditů a hodnocení stavu prací na projektu
 • Definuje důkladnou a současně hospodárnou strukturu zpráv (reportů)
 • Zapojuje účastníky projektu do plánování a rozhodování
 • Aktualizace z roku 2009 dělá z PRINCE2 nejmodernější standard pro řízení projektu
 • Poslední úprava PRINCE2® 2017 Update
 • Celosvětově uznávaný certifikační systém