DODÁVKY KOMPEXNÍCH ICT ŘEŠENÍ

 

  Se svými spolupracovníky a obchodními partnery jsem schopen pro své zákazníky zajistit dodávky komplexních ICT řešení a to od strategické úrovně přes vlastní analýzu a návrh řešení až po  vlastní nasazezní řešení a přechod do ostrého provozu. Vždy se snažím zákazníkovi navrhnout více variant řešení, aby si jednak mohl vybrat podle svých finančních možností, ale měl možnost porovnat i jiné alternativy, které třeba v jeho myšlenkách teprve uzrají během návrhu. Jsme schopni i případné konkurenční rešení oponovat a poskytnout tak nezavislý pohled na navrhované řešení a v neposlední řadě navrhnout svoje vlastní. Zákazník si tak bude jist, že se rozhodl správně, že mu je nabízeno opravdu to co potřebuje a to s optimálními finančními náklady a v předpokládaném termínu.