TESTY OBNOVY

 

  Z vlastní zkušenosti si troufám konstatovat, že testy obnovy (disaster recovery) ICT systému jsou opomíjenou záležitostí. Jasně všichni zálohují, několik verzí záloh, na oddělené uložiště umístěné jinde, než jsou servery, ale málo kdo už testuje, zda jsou tyto zálohy dat použitelné pro reálnou potřebu. Už jsem se několikrát setkal se situací, že zákazník potřeboval udělat nějakou obnovu dat či systému ze zálohy a byl neúspěšný, protože médium bylo nečitelné, nebo zálohovací proces zrovna tyto data nezazálohoval atp. nemluvě o tom, že vůbec někdo byl schopen říct, za jakou dobu je schopen daný systém/službu ze zálohy obnovit a s jakou ztrátou dat. 

  K tomu právě slouží testy obnovy, které díky dobře zavedenému procesu můžou všechny tyto problémy vyřešit. Ve zkratce zde uvedu hlavní důvody, proč se procesem testování obnovy zabývat. Vysvětlím zde základní pojmy, k testy obnovy ICT systémů vlastně slouží, jaké jsou požadované vstupy pro provedení testů a jaké jsou z těcho testů výstupy.

Obecné pojmy:

 • ICT – Informační a telekomunikační technologie
 • ICT systémy poskytují služby (e-mail, sdílení uživatelských souborů, účetní systém, výrobní systém, docházkový systém, telekomunikace, přístup na Internet , HW a SW vybavení)
 • Služby se dělí na Uživatelské a Technické
 • Každá služba má nějaké parametry (výkon, stanovenou dostupnost, vlastníka služby, uživatele, atd.)

K čemu testy obnovy ICT systémů slouží?

 • Ověřují zda jsme schopni v případě konkrétní poruchy až havárie uvést požadovanou službu opět do provozu
 • Tyto testy by měli být součástí firemních havarijních plánů
 • Vedou k nápravným opatřením a neustálému zlepšování dodávky služeb a podpory businessu společnosti

Jaké jsou požadované vstupy pro provedení testů?

 • Musí se stanovit co se bude testovat a v jakém rozsahu
 • Termín testů s ohledem na požadovaný čas odstávky služby během testu
 • Vydefinován tým lidí, který se bude podílet na testech (IT specialista, uživatelé, vlastník služby)

Jaké jsou výstupy testů?

 • Informace o tom zda test proběhl podle předpokladů
 • Vstupy pro případná nápravná opatření
 • Získat ujištění se, že jsme schopni v případě reálného problému či havárie uvést ICT systémy do provozu

  Pokud chcete klidně spát s vědomím, že v případě havárie budete schopni vaše ICT služby po havárii znovu používat, tak si troufám říct, že testy obnovy jsou jedinou cestou, jak toho dosáhnout. Máte-li zájem o podrobnější informace o procesu testování obnovy ICT systému, tak mně neváhejte kontaktovat. Mám s tímto procesem dlouholeté zkušenosti a dokáži na míru tento proces nastavit a zavést do praxe.